03/06/2567

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง5)

03/06/2567

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

15/03/2556

ถึง น้องๆ เยาวชน "นักเปลี่ยนโลก" ทุกคน :)
พี่ๆ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จับมือกับ
สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ (สอ.ดย.)
ชักชวนน้องๆที่สนใจต่อยอดงานพัฒนาอย่างยั่งยืน
จับทีมเพื่อนๆใกล้ตัว 5 คน ที่สนใจ พัฒนาสังคมในประเด็นใกล้เคียงกัน
และพร้อมลุยงานด้วยกันอย่างเข้มข้น เดินหน้ามาร่วมกิจกรรม
ค่าย Innovate for Good (Thailand)
จัดขึ้นในวันที่ 19-20 เมษายน 2556 นี้ ณ Microsoft (ประเทศไทย)
สำนักงานใหญ่ ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ

05/02/2556

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ :
VDO Clip รณรงค์ต้านโกง ฉบับเด็กน่ารักๆ
ซึ่งจัดทำโดย น้องอิฐ ทูตความดีแห่งประเทศไทย (D Ambassador 1)

12/12/2555 ภาพกิจกรรม :
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555
: 11/12/2555
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
31/08/2555 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ :
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคปกติและภาคพิเศษ)
รอบที่ 1: 13 ก.ย. – 18 พ.ย. 2555 / รอบที่ 2: 21 ก.พ. – 28 ก.พ. 2556

07/08/2555 ภาพกิจกรรม :
ค่ายเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2555
: 25-28/06/2555
โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
08/03/2555 คุณอยากเห็นเด็กและเยาวชนในปี 2570 เป็นอย่างไร?
เชิญร่วมร่างวิสัยทัศน์เด็ก 2570
 
  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 : 11/12/2555
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
  ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวสตรีไทย ปี 2555 : 26-29/04/2555
The Rotal Gems Golf and Resort จังหวัดนครปฐม
  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)
ครั้งที่ 1/2555
: 27/04/2555
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
  สัมมนาระดับชาติเรื่องวิสัยทัศน์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ปี 2570 : 04/04/2555
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
  ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2554 : 13-15/08/2554
โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา จังหวัดนครปฐม
โครงการเยาวสตรีไทยรวมใจ
ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
ประมวลผลการดำเนินงาน ปี 2555
แผนการดำเนินโครงการของแกนนำเยาวสตรี
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวสตรีไทย ปี 2555
งานรวมใจ...เยาวสตรีไทยดีเด่น เนื่องในวันสตรีไทยปี 2554
โครงการระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนด
วิสัยทัศน์แห่งชาติสำหรับเด็กและ
เยาวชนปี 2570
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนในชุมชนแออัด
โครงการพัฒนาอาชีพของเด็กและเยาวชน
ในภาคเหนือที่เสี่ยงต่อการย้ายถิ่นและการ
ค้ามนุษย์
โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมสร้าง
ต้นทุนชีวิตกลุ่มเยาวชนด้อยโอกาส
ระยะที่ 3 : พลังชุมชน
คู่มือกระบวนการพัฒนาทางเลือกในการประกอบ
อาชีพอิสระสำหรับนักเรียนในชนบท
หลักสูตรค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ
สำหรับ ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง
ขัอมูลอาชีพอิสระสำหรับเยาวชน
ต้นแบบการพัฒนาต้นทุนชีวิต